Bildbeskrivning

info@indfast.se


Mobil 0707-102065

 

Förvaltningsuppdrag

Bildbeskrivning

 

Vi arbetar med förvaltning av fastigheter på uppdrag i Kungsbacka och andra orter.


Kontakta oss för mer information vid intresse.

 

 

Om oss


Vi är ett fastighetsförvaltande bolag med kommersiella lokaler i Kungsbacka.

Vi äger och förvaltar fastigheter i Västra Varla i Kungsbacka.

Dessutom arbetar vi med externa förvaltningsuppdrag.

 

Vår affärsidé är att erbjuda våra hyresgäster,

d v s mindre företag, funktionella och ändamåls-

enliga lokaler med god standard och genom ett nära samarbete med våra hyresgäster kunna medverka till

att vår egen och hyresgästernas verksamheter utvecklas.

 

Genom mångåriga lokala närvaro i Kungsbacka

har vi en god kännedom om marknads-

förutsättningarna för lokalbranschen samtidigt

som vi är väletablerade som en mindre fastighetsägare, vilket tillsammans ger oss möjlighet att vara flexibla i vårt arbete med en bibehållen god kvalité.