Bildbeskrivning

 

  Energigatan 9

 

434 37 Kungsbacka, Sweden

 

Tel:  +46 (0) 707 102065

 

 E-post: mats at indfast.se

 

Välkommen till oss!

 

Vi är ett fastighetsförvaltande bolag med kommersiella lokaler i Kungsbacka.

Vi äger och förvaltar fastigheter i Västra Varla i Kungsbacka.

Dessutom arbetar vi med externa förvaltningsuppdrag.

 

Vår affärsidé är att erbjuda våra hyresgäster, d v s mestadels mindre företag, funktionella och ändamåls-

enliga lokaler med god standard och genom ett nära samarbete med våra hyresgäster kunna medverka till

att vår egen och hyresgästernas verksamheter utvecklas.

 

Genom mångåriga lokala närvaro i Kungsbacka har vi en god kännedom om marknads-

förutsättningarna för lokalbranschen samtidigt som vi är väletablerade och en mindre fastighetsägare,

vilket tillsammans ger oss möjlighet att vara flexibla i vårt arbete med en bibehållen god kvalité.

  

Bildbeskrivning
Image description